Osobni asistent - bolji život osoba s invaliditetom

RAZVOJ USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama (6) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja: samozbrinjavanja, produktivnosti i socijalnih aktivnosti. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi vodi se evidencija.

Opći cilj

Jačati socijalno uključivanje kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

Specifični cilj

Korisnicima osobne asistencije povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života

Broj zaposlenih u sklopu projekta

6 osobnih asistenata + 1 voditelj projekta + 1 koordinator projekta + 1 edukator/evaluator projekta

VRIJEDNOST PROJEKTA:

573.050,00 kn

VRIJEME PROVEDBE:

03.05.2021. - 03.01.2023.

PROVODITELJ PROJEKTA:

  • Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (UTIB)
     

UGOVORNO TIJELO:

  • Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (UT)
  •  Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2)
     

PARTNERSKA ORGANIZACIJA:

  • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar