Zajedno do fondova EU

Europska unija - Zajedno do fondova EU

Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

vrijednost projekta

573.050,00 kn

vrijeme provedbe projekta

03.05.2021. - 03.01.2023.
 

Provoditelj projekta

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (UTIB)

O projektu

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama (6) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja: samozbrinjavanja, produktivnosti i socijalnih aktivnosti. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi vodi se evidencija.


BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 6 osobnih asistenata + 1 voditelj projekta + 1 koordinator projekta + 1 edukator/evaluator projekta

 
 

Opći cilj

Jačati socijalno uključivanje kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

Specifični cilj

Korisnicima osobne asistencije povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života

Broj zaposlenih u sklopu projekta

6 osobnih asistenata + 1 voditelj projekta + 1 koordinator projekta + 1 edukator/evaluator projekta

 
broj korisnika
 
broj osobnih asistenata